DƯỢC HÀ TÂY - NỖ LỰC CHUYỂN MÌNH, CÁN ĐÍCH THÀNH CÔNG