BosuGold

Tổng đài từ vấn: 024.33534288


Mỗi viên nang mềm chứa:

Bột đạm thủy phân từ máu ngựa ………………. 250 mg

(Có chứa16 acid amin: aspartic, glutamic, serin, histidin, glycin, threonin, alanin, arginin, tyrosin, valin, methionin, phenylalanin, isoleucin, leucin, lysin, prolin).

Lysin HCl……………………………….. 50mg

Cao linh chi ……………………………… 50 mg

Calci glucoheptonat……………………… 20 mg

Kẽm gluconat …………………………… 20 mg

Vitamin B……………………………… 5 mg

Vitamin B2 ……………………………… 1 mg

Vitamin B6 ……………………………… 1mg

Vitamin B1 ……………………………… 0,5 mg

Vitamin A ………………………………. 200 IU

Acid folic ………………………………... 0,1 mg


Các sản phẩm khác